ZOSTAŃ
DYSTRYBUTOREM

Współpraca

Osoby lub firmy chętne do współpracy w sprawie promowania produktu lub zakupów hurtowych prosimy o kontakt na wspolpraca.biuro@tfc-global.com lub przez formularz kontaktowy w zakładce kontakt.

Uprzejmie informujemy, że:

  1. Państwa dane osobowe będzie przetwarzać Total Fitness Concept Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w Krakowie, ul. Rybitwy 2, 30-722 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000675985, NIP: 6793148886, REGON: 367248460 (zwana dalej Administratorem).
  2. Zobacz więcej
  3. Państwa dane wskazane w formularzu kontaktowym będą wykorzystywane na podstawie udzielonej zgody, w celu odpowiedzi na Państwa wiadomość/zapytanie w sprawie współpracy handlowej - a podanie danych jest dobrowolne i nie jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umów z Administratorem, lecz jest niezbędne dla odpowiedzi przez Administratora na Państwa wiadomość/zapytanie w sprawie współpracy handlowej.
  4. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody na przetwarzanie Państwa danych.

OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM/AM SIĘ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ ORAZ:

Dobrowolnie wrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora moich danych w celu odpowiedzi na moją wiadomość/zapytanie.

Wróć