POTRZEBUJESZ
SERWISU?

Wszystkim naszym Klientom udostępniamy możliwość szybkiego skontaktowania się celem zgłoszenia potrzeby serwisowania maszyn. Serwis obsługuje Klientów na terenie całej Polski.

Prace naprawcze przeprowadzane są na miejscu, przez nasz zespół techniczny. Serwisujemy szybko, wygodnie i bezproblemowo. Skontaktuj się wypełniając formularz.

Prosimy o uważne i dokładne wypełnianie formularza, by usprawnić przebieg zgłoszenia.

GWARANCJA - SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Uprzejmie informujemy, że:

Państwa dane osobowe będzie przetwarzać Total Fitness Concept Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w Krakowie, ul. Rybitwy 2, 30-722 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000675985, NIP: 6793148886, REGON: 367248460 (zwana dalej Administratorem).

Zobacz więcej

Państwa dane wskazane w formularzu będą wykorzystywane w związku z koniecznością wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy - a podanie danych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne dla zawarcia lub wykonania umowy (wykonania naprawy lub serwisu, w tym w ramach rękojmi lub gwarancji).

Twoje dane

Produkt

Wróć