REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU

 

I Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „Co umieściłbyś/umieściłabyś na stojaku wielofunkcyjnym?” (dalej: „Konkurs”).

2. Konkurs jest prowadzony poprzez fanpage Apus Sports.

3. Organizatorem Konkursu jest Total Fitness Concept Sp. z o.o., ul. Rybitwy 2, 30-722 Kraków, NIP: 9452146296, KRS: 0000365794, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu, Macieja Ślusarczyka (dalej: „Organizator”).

4. Wszelkie działania związane z konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane,

wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook.

5. Fundatorem nagród w konkursie jest Total Fitness Concept Sp. z o.o., ul. Rybitwy 2, 30-722 Kraków, NIP: 9452146296, KRS: 0000365794, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu, Macieja Ślusarczyka.

6. Niniejszy konkurs nie stanowi żadnego zlecenia lub świadczenia usług przez Uczestnika

konkursu, jak również nie stanowi zobowiązania do wykonania odpłatnego określonego

dzieła, z zastrzeżeniem zasad konkursowych opisanych w niniejszym regulaminie. W tym też

zakresie uczestnik nie wykonuje żadnych czynności w imieniu i na rzecz lub ryzyko Organizatora.

 

Cały Regulamin do pobrania obok.

Pobierz do druku

Apus Sports to dynamicznie rozwijająca się marka akcesoriów fitness. Nasz zespół składa się z doświadczonych handlowców, projektantów i ekspertów z branży fitness.