Gwarancja na produkty Apus Sports

Wszystkie produkty Apus Sports objete są gwarancją. Gwarancja na zakupione produkty dotyczy pierwszego właściciela oraz wad fabrycznych lub usterek powstałych pomimo prawidłowej eksploatacji. 

 

Gwarancja nie obejmuje:

  • naturalnego zużycia;

  • uszkodzenia mechanicznego;

  • umyślnego uszkodzenia;

  • uszkodzeń wynikających z niewłaściwego montażu;

  • uszkodzeń wynikających z eksploatacji w warunkach nietypowych dla danego produktu.

 

Gwarancja może zostać uchylona w przypadku:

  • nieprawidłowego użytkowania;

  • samodzielnych prób naprawy bez uprzedniego zgłoszenia do producenta;

  • przechowywania/składowania produktu niezgodnie z zaleceniami producenta;

  • nieprawidłowej konserwacji.

 

Wszelkie zgłoszenia gwarancyjne lub serwisowe należy zgłaszać na adres: serwis@tfc-global.com lub telefonicznie, pod numer: 503 590 480

 

Apus Sports według własnego uznania zastąpi lub naprawi produkt będący przedmiotem zgłoszenia.  

 

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE:

Wszystkie produkty należy regularnie sprawdzać pod kątem normalnego zużycia. Produkty można czyścić wilgotną szmatką, a następnie dokładnie osuszyć przed ponownym użyciem.

W razie stosowania środków dezynfekujących lub mokrych ściereczek, produkt należy ponownie wytrzeć mokrą szmatką, a następnie osuszyć, usuwając resztki produktów czyszczących. Do czyszczenia produktów gumowych NIE STOSOWAĆ środków czyszcących na bazie acetonu lub środków chemii gospodarczej. Doprowadzi to do obniżenia wytrzymałości produktów i może doprowadzić do odbarwień ich powierzchni. 

Pobierz do druku